De hele provincie

Hier vindt u woordenboeken en studies die verschillende regio's in de provincie Overijssel tot onderwerp hebben.

* Van het Woordenboek van de Overijsselse dialecten verschenen in de periode 2000-2009 zeven delen, alle van de hand van dr. H. Scholtmeijer. Alle delen werden uitgegeven door de Stichting IJsselacademie in Kampen.
Klik op de titels om de boeken in te zien.

Het Huis A

thema's: huis, woonkamer/keuken, inrichting slaapvertrek

Het Huis B

thema's: mooie kamer, verlichting, telecom, sanitair, kamerplanten, huisdieren

Het Huis C

thema's: overige ruimtes, plafonds, wanden, vloeren, deuren en ramen, exterieur, om het huis, soorten huizen

De Wereld A

thema's: wegen, omheiningen, landerijen, onbewerkte grond, grondsoorten, ligging van de grond, hemel en aarde, licht en donker, seizoenen, het weer

De Wereld B

thema's: planten en dieren

De Mens A

thema's: leeftijdsfasen, lichaamsdelen, spijsvertering, sexualiteit, slaap, gezondheid en ziekte, verzorging

De Samenleving A

thema's: feesten, rituelen, spelen

* Denge, M. ter, Linguae Intergermanica: The Use of Low Saxon, English, Dutch, German, and Receptive Multilingualism in Northern Dutch – Northern German Communication. Rijssen 2012.

* Halbertsma, J.H., Woordenboekje van het Overijsselsch. In: Overijsselsche almanak, 1836 (= de oudste Overijsselse woordenlijst).

* Kloeke, G.G., De taal van Overijssel. Uit: Engelen van der Veen,
G.A.J. van, G.J. ter Kuile en R. Schuiling (red.),Overijssel. Deventer 1931

* Het Werkverband Dialecten van de IJsselacademie hield een onderzoek naar het gebruik van de voorzetsels bij plaatsnamen in met name Noordwest-Overijssel. Philomène Bloemhoff-de Bruijn schreef er een artikel over voor Mijnstadmijndorp (jg. 3 nr. 3, juli 2014).