Hier vindt u meer informatie over de cursus streektaal en streekcultuur, en het inschrijfformulier.

> lees meer over de cursus
> schrijf je in voor de cursus

Over de taal van
Dedemsvaart (De Vaort)

De taal van Dedemsvaart: Zuiddrents

Hieronder is een klein gedeelte van de streektaalkaart te zien die Jo Daan in 1968 tekende voor de Atlas van Nederland. In gebied met nr. 23 (appelgroen) wordt het Zuiddrents gesproken.

Let wel: het Zuiddrentse gebied omvat niet alleen Zuid-Drenthe, maar loopt door in Noord-Overijssel. Ook Staphorst hoort er bijvoorbeeld bij.

In het lichtgele gebied, waarin Kampen, Zwolle en Ommen als plaatsen worden genoemd, wordt een variant van het Nedersaksisch gesproken die Daan Gelders-Overijssels noemde, en waarvoor we in Overijssel meestal de term Sallands gebruiken.

Dedemsvaart ligt net even ten noorden van de grens tussen het Sallandse en het Zuiddrentse gebied.

Wat houdt dat in, dat de taal van De Vaort Zuiddrents genoemd wordt?

Een van de kenmerken van het Zuiddrents is dat de verkleinwoorden gemaakt worden zonder klinkerwisseling. Dat was voor Jo Daan het criterium op grond waarvan zij de grens tussen het Sallands (Gelders-Overijssels) en het Zuiddrents heeft getrokken. Het Sallands van bijv. Ommen heeft dus verkleinwoorden met klinkerwisseling:

Sallands   Zuiddrents Nederlands
hond - huntien  hond - hontien hond - hondje
kop -    köppien kop - koppien kop - kopje
zak -    zäkkien zak - zakkien zak - zakje

In Dedemsvaart zegt men dus: hontien, koppien, zakkien.

Enkele andere voorbeelden:

skoele - skoeltien  ‘school - schooltje’
karke - karkien  ‘kerk - kerkje’
törf - törfien  ‘turf - turfje’
brugge - bruggien  ‘brug - brugje’.

Meer lezen over de taal van Dedemsvaart? Klik hier.