Hier vindt u meer informatie over de cursus streektaal en streekcultuur, en het inschrijfformulier.

> lees meer over de cursus
> schrijf je in voor de cursus

Over de taal van
Slagharen

De taal van Slagharen: Zuiddrents

Hieronder is een klein gedeelte van de streektaalkaart te zien die Jo Daan in 1968 tekende voor de Atlas van Nederland. Het groene gebied met nr. 22 is het gebied waar Stellingwerfs gesproken wordt, in gebied 23 (ook groen) Zuiddrents.

In het lichtgele gebied, waarin Kampen, Zwolle en Ommen als plaatsen worden genoemd, wordt een variant van het Nedersaksisch gesproken die Daan Gelders-Overijssels noemde, en waarvoor we in Overijssel meestal de term Sallands gebruiken.

Slagharen ligt net even ten noorden van de grens tussen het Sallandse en het Zuiddrentse gebied.

Wat houdt dat in, dat de taal van Slagharen Zuiddrents genoemd wordt?

Een van de kenmerken van het Zuiddrents is dat de verkleinwoorden gemaakt worden zonder klinkerwisseling. Dat was voor Jo Daan het criterium op grond waarvan zij de grens tussen het Sallands (Gelders-Overijssels) en het Zuiddrents heeft getrokken. Het Sallands van bijv. Ommen heeft dus verkleinwoorden met klinkerwisseling:

Sallands  Zuiddrents Nederlands
hond – huntien hond - hontien   hond – hondje
kop – köppien kop - koppien kop – kopje
zak – zäkkien zak – zakkien zak – zakje

In Slagharen zegt men: hontie, koppie, zakkie, met de uitgang op –ie: de slot-n is inmiddels verdwenen.

Enkele andere voorbeelden:

kelder - keldertie
boek - boekie
boerderi’je - boerderi’jgie

Meer lezen over de taal van Slagharen? Klik hier.