Hier vindt u meer informatie over de cursus streektaal en streekcultuur, en het inschrijfformulier.

> lees meer over de cursus
> schrijf je in voor de cursus

Over de taal van
Dalfsen (Dalsen)

De taal van Dalfsen: Sallands!

Hieronder is een klein gedeelte van de streektaalkaart te zien die Jo Daan in 1968 tekende voor de Atlas van Nederland. Het groene gebied (22) is het gebied waar Stellingwerfs gesproken wordt, in gebied 23 (ook groen) Zuiddrents. Let wel: het Stellingwerfse gebied omvat niet alleen de Friese Stellingwerven maar loopt door in Noordwest-Overijssel tot aan het Meppelerdiep; het Zuiddrents is ook grensoverschrijdend: ook het Staphorsts hoort erbij.

In het lichtgele gebied, waarin Kampen, Zwolle en Ommen als plaatsen worden genoemd, wordt een variant van het Nedersaksisch gesproken die Daan Gelders-Overijssels noemde, en waarvoor we in Overijssel we meestal de term Sallands gebruiken.

Dalfsen, gelegen tussen Ommen en Zwolle, ligt ook in dat gebied.

Dalfsen tussen Zwolle en Ommen

Het Sallands van Dalfsen lijkt op dat van Ommen, maar er zijn verschillen. In Ommen komt de èè-klank niet voor in bijv.(Ned.) regen, stee, lezen, steken, eten.

In Ommen hebben een ee:

regen
stee
lezen

en een e: ‘steken’en ‘eten’:

stekken
etten.

Deze woorden hebben in Dalfsen een èè of een e:

règen
stèè
lèzen

stekken of stèken
etten of èten.

In Zwolle hebben deze woorden altijd een èè:

règen
stèè
lèzen

stèken
èten.

Meer lezen over de taal van Dalfsen? Klik hier.