Hier vindt u meer informatie over de cursus streektaal en streekcultuur, en het inschrijfformulier.

> lees meer over de cursus
> schrijf je in voor de cursus

Over de taal van
Staphorst (Stappest)

De taal van Staphorst, Rouveen en IJhorst: Zuiddrents

Op de streektaalkaart van Nederland uit de Bosatlas is te zien dat Staphorst, Rouveen en IJhorst in het roze gebied liggen. Dat is het gebied waar een variant van het Nedersaksisch wordt gesproken die Zuiddrents genoemd wordt. Ook een smalle strook langs de Dedemsvaart hoort daarbij; globaal is dat het gebied van de veenontginningen.

Deze kaart is gebaseerd op de oudere dialectkaart die Jo Daan in 1968 tekende voor de Atlas van Nederland.
Het grootste deel van West-Overijssel behoort tot het grote Gelders-Overijsselse taalgebied.

De grens tussen het Zuiddrents en Gelders-Overijssels

De taalkundige grens tussen het Gelders-Overijssels en het Zuiddrents wordt gevormd door de scheiding tussen het gebied waar verkleinwoorden worden gevormd met klinkerwisseling (Gelders-Overijssel) en het gebied waar dat zonder klinkerwisseling gebeurt (Zuiddrents). Enkele voorbeelden:

Gelders-Overijssels  Zuiddrents
boek (= buik)-bukien boek-boekie(n)
dak-däkkien dak-dakkie(n)
pot-pöttien pot-pottie(n)

In het Zuiddrents, ook in Staphorst en omgeving, wordt de slot-n van het verkleinwoord vaak weggelaten. Daar wordt dus vaak gehoord: dakkie, pottie, in plaats van dakkien, pottien.

Deze taalkundige grens loopt ongeveer daar waar in de 19e eeuw de Dedemsvaart dwars door een grotendeels onbegaanbaar hoogveengebied werd gegraven.

Lees het hele artikel over de taal van Staphorst, Rouveen en IJhorst hier.