Spelling

Hoe schrijf je de streektaal?

Voor de regio's Land van Vollenhove en Salland heeft de IJsselacademie een schrijfwijze vastgesteld. Die wordt uitgelegd in onderstaande brochure:

spell brochure IJA.pdf

Voor Twente geldt een enigszins andere schrijfwijze, die wordt gehanteerd in de uitgaven van TwentseWelle. Zie voor de hoofdlijnen:

hoofdlijnen Twentse spelling.

De hoofdlijnen zijn opgenomen in het boekje:
div. auteurs, Twents. Spelling & Grammatica. Uitgeverij TwentseWelle 2008.
Het is nog verkrijgbaar bij de TwentseWelle in Enschede.