Hier vindt u meer informatie over de cursus streektaal en streekcultuur, en het inschrijfformulier.

> lees meer over de cursus
> schrijf je in voor de cursus

Over de taal van
Zwolle

De taal van Zwolle: Sallands

Hieronder is een klein gedeelte van de streektaalkaart te zien die Jo Daan in 1968 tekende voor de Atlas van Nederland. Het groene gebied (22) is het gebied waar Stellingwerfs gesproken wordt, in gebied 23 (ook groen) Zuiddrents.

Let wel: het Stellingwerfse gebied omvat niet alleen de Friese Stellingwerven maar loopt door in Noordwest-Overijssel tot aan het Meppelerdiep; het Zuiddrents is ook grensoverschrijdend: ook het Staphorsts hoort erbij.

In het lichtgele gebied, waarin Kampen, Zwolle en Ommen als plaatsen worden genoemd, wordt een variant van het Nedersaksisch gesproken die Daan Gelders-Overijssels noemde, en waarvoor we in Overijssel we meestal de term Sallands gebruiken.

Op bovenstaand kaartje loopt door/langs Zwolle een stippellijntje in noordwest-zuidwestelijke richting, waar een 5 bij staat. Ook dat is een belangrijke grens: ten oosten gaan de werkwoorden in het meervoud in de tegenwoordige tijd uit op –t, ten westen op –en. In vrijwel heel Overijssel met uitzondering van het noordwesten, worden de meervouden van de werkwoorden dus met de uitgang –t gevormd.

Hieronder de meervoudsvormen tegenwoordige tijd van het werkwoord drieven (= drijven): links in het Sallands van Ommen, rechts in het Zwols:

Ommens Zwols Nederlands
ik drieve ik drieve ik drijf
i’j drieft ie drieft jij drijft
ie drif ij drif hij drijft
wi’j, ielu:, zi’j drieft wi’j, jullie, zie drieven wij, jullie, zij drijven

Zwolle heeft in het meervoud dus de westelijke uitgangen in de tegenwoordige tijd. Alleen in de 2e persoon enkelvoud verschijnt hier een –t.

Lees hier verder over het Zwols.