Links

Belangrieke instituten, organisaties, tiedschriften, projecten, websites veur en aover de streektalen van Overiessel:

IJsselacademie

TwentseWelle

Twentse taalbank

Project streektaal in de zorg

Tiedschrift van de Overiesselse Schrieversbond: Van over de Iessel.

Tiedschrift veur de Kop van Overiessel: Kopstokken.

De Nedersaksische Wikipedie

Tiedschrift Taal en Tongval