Hier vindt u meer informatie over de cursus streektaal en streekcultuur, en het inschrijfformulier.

> lees meer over de cursus
> schrijf je in voor de cursus

Over de taal van
Hardenberg (Hardenbarg)

De taal van Hardenberg: Sallands

Hieronder is een klein gedeelte van de streektaalkaart te zien die Jo Daan in 1968 tekende voor de Atlas van Nederland. Het groene gebied met nr. 22 is het gebied waar Stellingwerfs gesproken wordt, in gebied 23 (ook groen) Zuiddrents.

In het lichtgele gebied, waarin Kampen, Zwolle en Ommen als plaatsen worden genoemd, wordt een variant van het Nedersaksisch gesproken die Daan Gelders-Overijssels noemde, en waarvoor we in Overijssel we meestal de term Sallands gebruiken.

Hardenberg ligt net ten zuiden van de grens tussen het Sallandse en het Zuiddrentse gebied.

Wat houdt dat in, dat de taal van Hardenberg Sallands genoemd wordt?

Een van de kenmerken van het Sallands ten opzichte van het Zuiddrents is dat de verkleinwoorden gemaakt worden met klinkerwisseling. Dat was voor Jo Daan het criterium op grond waarvan zij de grens tussen het Sallands (Gelders-Overijssels) en het Zuiddrents heeft getrokken. Het Sallands van bijv. Ommen heeft dus verkleinwoorden met klinkerwisseling:

Sallands   Zuiddrents  Nederlands
hond - huntien hond - hontien  hond - hondje
kop - köppien kop - koppien kop - kopje
zak - zäkkien zak - zakkien       zak - zakje

In Hardenberg zegt men tegenwoordig: huntie, köppie, zäkkie, zonder de slot-n van de verkleinwoorduitgang.

Meer lezen over de taal van Hardenbarg? Klik hier.