Nieuws

Zomer 2016

Nieuw boekje over het Twents van Harrie Nijhuis: Twents voor beginners. Een taalgids voor toeristen, dagjesmensen en inburgeraars.

Januari 2016 Gelukkig ni'jjaor! 14 januari start de cursus Lèzen, schrieven en praoten in 't Zwols, op 't HCO in Zwolle, 17 februari de cursus Lezen, schrieven en praoten en vertellen in ’t Steenwieks, in het gebouw van de VUSO (Matthijs Kiersstraat 11) in Steenwijk.Meer info: phbloemhoff@ijsselacademie.nl, abartelds@ijsselacademie.nl en klik op het blauwe tabblad op deze site. December 2015 Alweer positief nieuws over kinderen die streektaal spreken: in ieder geval GEEN taalachterstand wt betreft de woordenschat, zo heeft nieuw onderzoek in Limburg uitgewezen. Lees verder in Neder- L

November 2015 Lees het artikel in Neder-L van Leonie Cornips over streektaal en taalontwikkeling van kinderen: http://nederl.blogspot.nl/2015/11/peutertalen_8.html. Oktober 2015 Onlangs verscheen de Vijfde periodieke rapportage inzake de maatregelendoor Nederland getroffen met betrekking tot de implementatie van het Handvest (dit is: het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden) . Op p. 14-15 over de positie van het Nedersaksisch. Klik hier voor het rapport. Zomer 2015 Hebben streektalen nog toekomst in Nederland?  Stichting IJsselacademie deed verkennend onderzoek We denken weleens dat alleen ouderen nog streektaal spreken, maar er zijn ook voorbeelden van jongeren die streektaal gebruiken. Op verzoek van de IJsselacademie deed student Meertaligheid, Daan Brandenburg, onderzoek naar streektaal in Steenwijk onder de jongeren zelf (12 tot 18 jaar). Hoe is hun houding ten opzichte van streektaal en wanneer gebruiken ze de streektaal? Brandenburg concludeert dat de streektaal onder jongeren nog steeds wordt gebruikt. Het is wel opvallend te zien dat het streektaalgebruik van de jongeren meestal plaatsvindt in het contact met hun grootouders. Als het doorgeven van de taal voornamelijk van de grootouders moet komen, zal het gebruik van de streektaal blijven afnemen.Jongeren die zelf de streektaal gebruiken, beoordelen deze positiever dan degenen die dat niet doen. Voor deze laatste groep heeft de streektaal en wat ouderwets en dom imago. Instituten die zich bezig houden met het Nedersaksisch, zouden manieren moeten vinden om kinderen meer in aanraking te brengen met de streektaal, waardoor een positievere houding zal ontstaan. Meer lezenDe Engelstalige scriptie Steenwijk: Folk Perception and Regional Language of the Youth is te downloaden in de onderzoeksdatabase van de RUG. Daarnaast is er ook een uitgebreide Nederlandse samenvatting van het onderzoek beschikbaar. Het online magazine 'Mijn Stad, Mijn Dorp', een uitgave van het Historisch Centrum Overijssel, publiceerde onlangs een artikel over het onderzoek.RTV Oost besteedde ook aandacht aan het project. Kijk het filmpje terug (vanaf ongeveer 14 minuten). Over het onderzoekDaan Brandenburg, masterstudent Multilangualism, heeft een afstudeertraject (stage en scriptie) bij de IJsselacademie gedaan. Hij werkte er o.a. mee aan het woordenboek van Overijsselse dialecten. Voor zijn onderzoek richtte hij zich op streektaal in Steenwijk en met name op de jongeren. In zijn scriptie probeerde hij vast te stellen hoe de houding van deze jongeren is ten opzichte van de streektaal en in hoeverre ze deze in het dagelijks leven gebruikten.