Hier vindt u meer informatie over de cursus streektaal en streekcultuur, en het inschrijfformulier.

> lees meer over de cursus
> schrijf je in voor de cursus

Over de taal van
Vollenhove (Veno)

De taal van Vollenhove: Sallands

Op de streektaalkaart van Nederland uit de Bosatlas is te zien dat Vollenhove in het oranje gebied ligt, en niet in het donkerroze gebied waar het Stellingwerfs wordt gesproken. Vollenhove en onmiddellijke omgeving ligt weliswaar ten noorden van het Meppelerdiep, dat de grens van het Stellingwerfstalige gebied vormt, maar toch spreekt men hier een taal die Gelders-Overijssels genoemd wordt, of wat specifieker: Sallands.

Deze kaart is gebaseerd op de oudere dialectkaart die Jo Daan in 1968 tekende voor de Atlas van Nederland.

Verschillen met het Noordwest-Overijsselse Stellingwerfs

Het Vollenhoofs wijkt in een aantal opzichten af van het Stellingwerfs dat in het Land van Vollenhove wordt gesproken:
Hier klaetert et waeter niet tegen de glaezen, zoals in Giethoorn, maar klätert et wäter tegen de gläzen. De ää in klätert, wäter, gläzen is geen èè-klank, zoals in Giethoorn, maar ligt “tussen” de èè en de aa in, vergelijk Engels bad. Deze klank wordt bijv. ook in andere Sallandse plaatsen als Zwolle en Raalte gehoord.

In Vollenhove worden de verkleinwoorden gevormd met het achtervoegsel –ien met klinkerwisseling van de stamklinker als dat een achterklinker is. In het Stellingwerfstalige gebied komt deze klinkerwisseling in het verkleinwoord niet voor:

Vollenhoofs Nw-Ov.Stellingwerfs Nederlands
ond – untien ond - ontien  hond – hondje
kop – köppien kop - koppien  kop – kopje
zak – zäkkien zak – zakkien  zak – zakje

 Meer weten? Klik hier.