Hier vindt u meer informatie over de cursus streektaal en streekcultuur, en het inschrijfformulier.

> lees meer over de cursus
> schrijf je in voor de cursus

Auteurs uit
Oldemarkt (Oldemaark)

Klaas Verbeek

Klaas Verbeek (Oldemarkt, 1926) bezocht de Kweekschool in Meppel en leerde daar zijn vrouw kennen. In 1968 ging het echtpaar in Haaksbergen wonen, waar Klaas Verbeek was benoemd als directeur van de splinternieuwe OLS Zienesch. De band met Oldemarkt bleef; hij reed regelmatig de vertrouwde weg naar zijn geboortedorp, waar sinds jaar en dag hun stacaravan staat. Klaas publiceerde regelmatig gedichten in De Silehammer, het orgaan van de Historische Vereniging IJsselham. Oldemaark 1/1, Ieslamme 1/2, Vroeger 1/3, Een koe op jaoren 2/2, Et kenon 3/1, Hendrikus Kooij 6/3, Bloemen plokken 7/1, An de Laeke 7/2, Mien opa 10/1, Vissen 11/4, Dudeluk'eid 12/4, Veurjaor 13/2, Et aambeeld 16/4.

De Silehammer

De Silehammer is het orgaan van de Historische Vereniging IJsselham. Daarin worden af en toe gedichten in de taal van de vroegere gemeente opgenomen, zoals van T.W. Dekker het gedicht ‘Bi'jspieze’ (De Silehammer; juni 1007, jrg 15, nr. 2, p. 59)

Gerard Rutger Buisman schreef in het tijdschrift een lied voor de ereleden, dat begint met: ‘Beste Koendert wi’j willen eëm mit oe proaten’ en dat eindigt met ‘Bedaankt naemens ’t ’ele Iesselham (juni 2008, jrg 16, nr. 2, p. 29-30).

Andere bijdragen: Ties Dekker; Het uitstervende dialect 4/2, Klaos en Merie 11/1, Speulkwartier 11/2, Sundagsschoele 12/1. E. van Luik het gedicht Kobus et Zwien 8/2. Dirk Brouwer het gedicht Leste ronde 9/4, Akermanechien (pseudoniem van J. Akkerman) uit Kuinre het gedicht Veurjaor 21/2. Dit gedicht verscheen ook in magazine Jij & Overijssel 5/1 (maart 2013) en is een bewerking van het gedicht Op de Polderdijk van K. Visser, oud-inwoner van Kuinre. J.M. Schiphorst het gedicht Uut de spinstertied 9/2. Coba Mintjes, Zo as 't gebeurde 11/2.

D.K. Koopmans

D.K. Koopmans (Oldelamer (Weststellingwerf, 7-10-1906 – Balk, 5-3-1998), schilder en auteur, schreef met ‘Wiend in et riet : een verhaal van mensen en dingen aan De Scheene’ (Drachten : Lavermans, 1966.77 p.), een dichterlijk verhaal over het watergebied in de grensstreek van Friesland en Overijssel, spelend omstreeks 1900, waarin het gebruik van dialect de geest van de streek doet herleven.

Jantje Brouwer-Middelhof

Jantje Brouwer-Middelhof leverde regelmatig bijdragen aan De Silehammer, het tijdschrift  van de Historische Vereniging IJsselham. Woorden zoals die gebruikt worden in IJsselham; 16 afleveringen: 3/4-5/1; 6/1-7/4; 8/4; 9/1; 10/1; 10/2; 10/4. Het gedicht Olde gebruuk'n 7/4, het gedicht Old en Nei'jaor 7/4, Spullegies 11/2, Verdwijnende woorden, 15/4, het gedicht Mien jeugd in Ooldemaark 22/2, het gedicht Tradities 22/3.

Het gedicht ‘Mien jeugd in Ooldemaark’ (juni 2014, jrg 22, nr.3, p. 26-27), werd eerder gepubliceerd in ‘Pennevrucht'n van plattelandsvrouwen oet Overiessel’ (Zwolle, Plattelandsvrouwen oet Overiessel, 1995. p. 40 t/m 41). Het begint als volgt: ‘Vroeger was et leven vol geluden en geuren / die oonze kiender wel nooit zullen roeken en heuren. / Wee’j nog wel de meule bi’j ’t Mallegat / et kraeken van et grote meulenrad. (…)

Bert Brouwer / A. Brozo

Bert Brouwer / A. Brozo leverde af en toe een bijdrage aan De Silehammer, het tijdschrift  van de Historische Vereniging IJsselham. Oldemaark 2/3, Ut Maarkplein rond 2/4, Ut úus mit de seum'n schorstien'n 3/1, Olde tradisies en gebruuk'n 3/4.