Hier vindt u meer informatie over de cursus streektaal en streekcultuur, en het inschrijfformulier.

> lees meer over de cursus
> schrijf je in voor de cursus

Auteurs uit
Vriezenveen ('t Vjenne)

Jo Stegeman-Smelt

Jo Stegeman-Smelt  publiceerde de gedichtenbundel  n Kastònjeboom;gedicht'n in 't Vjèèns  (Vriezenveen, Boswinkel, 1993. 80 blz.) Daaruit is t Nustie paginagroot afgedrukt in weekblad De Roskam (Almelo, 31 5 1996, p. 22)


Herman Abbink

Herman Abbink ((Vriezenveen, 15-2-1904 – ?, 23-02-1983),  landbouwer en dichter, woonde in de jaren vijftig met zijn gezin in het Friese Opende. Daar schreef hij onder het pseudoniem H. van ’n Aondertwegg’n (Herman van Elders) gedichten als: Ne Vjennemaon in de vrümte, en Vreande van de Vjennespraoke. Die werden gepubliceerd in De Vriezenveense Courant. Vriezenveen en de taal die er werd gesproken waren vaak onderwerp van zijn gedichten. Later zijn de gedichten gebundeld in: Miemeringen (Stichting Ken Uw dorp , 2008). Het Vjenne noe /  't Vjenne vroeger is ook gepubliceerd in: Jaarboek Twente, 1980). Vjiens is opgenomen in: De Canon van Vriezenveen.

Herman Jansen

Herman Jansen (Vriezenveen, 22-12-1899 – 27-05-1965), bijgenaamd Miet’n Herman, werkte bij de firma Jansen en Tilanus, tot hij in 1937 bij Drukkerij Boswinkel in dienst trad als redacteur, later hoofdredacteur van De Vriezenveensche Courant. Hij gaf vorm aan de Afdeling Vriezenveen van de Natuurhistorische Vereniging, is één van de oprichters en bestuurslid van de Vereniging Oud Vriezenveen en de grondlegger van het Museum Oud Vriezenveen. Met de 'Vrienden van de Vjennesproake' werkte hij nauw samen met Dr H. Entjes bij diens samenstelling van het Woordenboek van het Vriezenveens. Jansen schreef het gedicht  Zwammeraovend. Een door hem in het Nederlands geschreven verhaal  werd vertaald door  Herman Jansen Dzn en onder de titel Gaitien, 'n grötsten en leepsten smokkelaar gepubliceerd in Jaarboek Twente 1988.

Herman Jansen Dzn.(Harman van Potderk) is zelf de schrijver van ’n Groot’n braand van ’t Vjenne (Jaarboek Twente 1966) 

Bron: Oud Vriezenveen. nl

Zie ook: Twentse Taalbank.nl

Hans Kobes

Hans Kobes (Johannes, Vriezenveen, 27-070 1951 – 2015) is redacteur van het blad Stad en Ambt Almelo en hoofdredacteur van  Waver 't Vjenne.Hij schreef artikelen in de Niejen Bosbreef over Twentse schrijvers en vertaaalde enkele verhaaltjes voor  het schoolleesboek Nieje avonturen van Jipke en Jannöaken (2014) .

Gerrit Pot

Gerrit Pot (Vriezenveen, 5-12-1901 – Den Ham, 17-12-1989) was onderwijzer in Vriezenveen en daarna hoofdonderwijzer aan de Hervormde lagere school in Vroomshoop. Hij schreef het gedicht De vrawlui' hen stemm'n (1920), opgenomen in het artikel Vrouwenkiesrecht stuitte in Vriezenveen op heftig verzet (2000)  en het gedicht Oo(n)ze stieëge | Mien plekkien, gepubliceerd in:  Driemaandelijksche Bladen, 1924,  Nr. 21, p. 81 t/m 83, en in:  Jaarboek Twente, 1993, p. 102-103)

Wim Post

Wim Post stelde een bundel met gezegden samen: Zo zäggen wie dät op 't Vjenne (1998) en het Woordenboek Vjenneproot (2000), waarin het verhaal De Buterweg

Wäitendjerk

Wäitendjerk (pseudoniem van Derk Webbink; Vriezenveen, 30-03-1926 – 11-08-1982) publicceerde de bundel Vassies waaver 't Vjenne van Waitendjerk  (Vriezenveen, Boswinkel, 1987. 55 blz.). Het titelgedicht is ook opgenomen in  Ken uw dorp en heb het lief p. 318 – 319:

Hendrik Entjes

Hendrik Entjes (Rheine in Westfalen, 17-09-1919 – Nieuwleusen, 08-05-2006). Heinrich groeide op in Vroomshoop en was daar ook onderwijzer. Daarna werkte hij als leraar te Almelo, Amersfoort en Zwolle en als lector aan de Westfälische Wilhelms-Universität te Münster. Entjes beschouwde professor dr. C.B. van Haeringen (zie Dedemsvaart) als zijn belangrijkste leermeester. Die bracht hem op het spoor van de streektaal van Vriezenveen. In 1968 promoveerde Entjes aan de universiteit van Münster op ‘Die Mundart des Dorfes Vriezenveen in der niederländischen Provinz Overijssel.’  In 1964 werd Entjes hoofd van de lexicografische afdeling van het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groninger (RUG) en in 1974 werd hij benoemd als hoogleraar Nedersaksische taal- en letterkunde,tot zijn emeritaat in 1982.

Hendrik Entjes was een autoriteit op het gebied van de taal- en letterkunde van Oost-Nederland en de aangrenzende Nederduitse gebieden. Al vroeg heeft hij zich ingezet voor een gelijkwaardige plaats van de streektaal of ‘moedertaal’ ten opzichte van het ‘algemeen beschaafd Nederlands’, nu de standaardtaal genoemd.

Naast de vele wetenschappelijke publicaties betreffende de taal- en letterkunde schreef hij verhalen en gedichten; af en toe in de streektaal, zoals: De leuge stee. In: Schriewied; verhalen en gedichten van Neersasse Schrievers (1958) en eerder gepubliceerd in de Moospot, tiedschrift van de Sallandse schrieverskring.

Truus Jansen-Bramer

Truus (G.J.) Jansen-Bramer, voorzitter van museum Oud Vriezenveen, schreef  't Vjenne zal Bernard niet gauw vergjetten, over de schilder Bernard Jaspers Faijer,  gepubliceerd in Jaarboek Twente 1980, jrg 19, p. 42 t/m 49., afgerond met het gedicht Het Vjenne noe, 't Vjenne vroeger (1955) van Herman Abbink (pseudoniem: H. van 'n Oandertweggen).