Hier vindt u meer informatie over de cursus streektaal en streekcultuur, en het inschrijfformulier.

> lees meer over de cursus
> schrijf je in voor de cursus

Auteurs uit
Blokzijl (Blokziel)

Pieter Poorter

Pieter Poorter (Harderwijk, 04-06-1902 - 28-02-1992) stamt af van een bekende Blokzijliger schippersfamilie. Pieter werkte als leraar Nederlands en Frans in Zwolle. Hij schreef verhalen in het Blokzijligers, zoals zijn ouders dat omstreeks de eeuwwisseling meenamen uit Blokzijl en thuis bleven spreken. Hij schreef verhalen die zijn samengebracht in de bundel Blokzielugger Schippers, met een inleiding over het Blokzijligers en een verklarende woordenlijst door Jan Nijen Twilhaar en Harrie Scholtmeijer (Kampen: IJsselakademie, 1989).

Bron: http://www.spanvis.nl/Plaatsen%20om%20de%20Zuiderzee/Blokzijl/

Sør Trekzak

Sør Trekzak (pseudoniem van Hennie Tonnema) is leider van het piratenkoor uit Blokzijl dat begin 1991 is opgericht. De muzikale zeerovers zingen shanties, ballades, liederen van Schubert en Brecht en zelf geschreven liedjes; soms in ’t plat. Op de CD ‘Van 't Laand Veno tot Steenwijkerland’ (2001) bezingen de piraten het natuurgebied ’De Weerribben’, denken terug aan moeder Geertien uit Muggenbeet in het streeklied ’Geertien’ en mijmeren aan boord van de ’Veno 15’ over ’Mien old Veno’.

Willem Engelsman

Willem Engelsman was een van de informaten die voor Blokzijl heeft meegewerkt aan het Woordenboek van de Overijsselse dialecten .(IJsselacademie, 2006 -2016). Hij woonde in Zwolle.

Een fragment van het verhaal Een ouwe Blokzieliger is opgenomen in: IJsselakademie (huisorgaan), jg. 18 (1995), p. 101-102.