Hier vindt u meer informatie over de cursus streektaal en streekcultuur, en het inschrijfformulier.

> lees meer over de cursus
> schrijf je in voor de cursus

Verhalen/gedichten van
Zwartsluis (De Sluus)

As de Paul Kruger uut Möppeld kwam

As de Paul Kruger, de vrachtboot, uut Möppeld kwam, dan was ’t aaltied drok op oonze Kolksluus. As i’j drie keer eblaozen ad dan was Steven niet meer te ollen. Dan vleug i’j de klasse uut en maakte dat i’j bi’j de sluus kwam umme ’t touw an te pakken van de skipper. I’j greep ’t touw en gooide dat umme de bolder op de sluus. Steven was leerling op de openbare skoele, dat wil zeggen: i’j leerde niks, want dat kon i’j niet. As i’j dat touw redelijk umme de bolder elegd adde dan kon ’t wel ies wezen dat de skipper em de deuze sigaren toe-öld umme d’r iene uut te pakken. Mar op een keer greep i’j d’r twee, en zei: “Ook iene veur Engel!” Dat was zien va. Mar toen was i’j al volwassen.

As de Paul Kruger, ook wel de nachtboot enuumd, uut Amsterdam kwam, dan löste i’j zien vracht an de Avendiek, en dat was soms een ele bulte.

Van de Velde, ook wel Biliam enuumd, die ad er zien okkien daor as i’j zien boekolding in adde en misskien nog wel meer. Wi’j kwamen niet bi’j dat okkien umdat wi’j gien argwaan wollen wekken umdat wi’j aaltied an ’t streupen waren en ni’jsgierig wat ’r an wal ezet wörde. Van daoruut bracht i’j mit de aandkarre de vracht naor de klaanten.

In de winter kwam er zo now en dan een vracht massé, dat was droevesuker. Massé was wit en aa-j er een goeie klap mit een stien op gaven dan vleug er wel ies een stuk of. Wi’j sleupen dan deur ’t grös op de stapel an en dan eel gauw slaon, griepen en dan weg wezen, want Biliam was er gauw bi’j. Toch ef i’j oons nooit ekregen, wi’j waren em aaltied te glad of. Meestal wachtten wi’j tot de kust veilig was en sleugen dan toe. Wat een spanning, dat ku-j oe wel veurstellen.

Zo waren d’r zoveule dingen in De Sluus. Wi’j waren aaltied bi’j de weg, op aventuur uut.

Disse dingen gebeurden aaltied in de winter. ’s Zomers adden wi’j aandere dingen an ’t eufd. Veural in ’t veurjaor, dan zaten wi’j aaltied in de trekgaten, dan waren wi’j an ’t eierzuken of wi’j waren an een ut an ’t bouwen, mar wi’j waren aaltied bezig. Ik kan mi’j niet veurstellen oe de jeugd zich now vermaken mut.

Henri Klomp.

Uit: Mit Valen en Opstaon. Mien jongesjaoren in De Sluus. Kampen (IJsselacademie) 2007.

Eindbestemming

Grillige wiendvlagen
het gras waorop ik ligge wuift gracieus mit

witte wolken warrelen weg
verdreven deur griezen uut het zuudwesten

ik aodeme
heel diepe
en roeke

de geur van koffiestroop,
lucht van herinneringen
waorop ik peinzend terugreize
naor Zwartsluus, de plaats van mien jeugd.


Doortje Stam, Belt-Schutsloot

Overgenomen van de Overijsselse Spreukenkalender 2013