Hier vindt u meer informatie over de cursus streektaal en streekcultuur, en het inschrijfformulier.

> lees meer over de cursus
> schrijf je in voor de cursus

Auteurs uit
Losser

Christien Grunder-Olde Nordkamp

Christien Grunder-Olde Nordkamp (1927) groeide op in Oldenzaal, publiceert regelmatig gedichten in de streektaal in ’n Hoesbreef, het contactorgaan van de historische vereniging De Dree Marken; Beuningen, De Lutte en Berghuizen, waarvan zij, samen met haar man Johan Grunder, in 1976 een van de oprichters was. Daarin publiceerde ze ook gedichten, verhalen en artikelen Vooral haar gedichten in het Twents werden door de lezers zeer gewaardeerd, bijv.:Veurjoar (1996, nr. 1. P. 21), Hearfst in 't Lutterzaand (1996, nr. 3. P. 8). Ze heeft veel poëziebundels op haar naam staan, zoalsSpinsels (Eigen uitgave, 1997),  In 'n Oelenvlog; gedichten in de moodersproak (Eigen uitgave, 2004) en Spinvesiet (2006). In 2013 stopt Christien na 13 jaar als redactrice van Driespan, het contactorgaan van zorgcentrum Mariahof te Oldenzaal. Ze woont bij het zorgcentrum in een aanleunwoning. 

Stien Meijerink-Hannink

Stien Meijerink-Hannink is bestuurslid van de Stichting Historische Kring Losser  en publiceert af en toe in het tijdschrift van de vereniging; Oet Dorp en Marke Losser, zoals Ik kom oet Losser... (2012)en De piep van het febriek (2010). Ook publiceerde ze: Bod uut de 14 Twentse gemeenten (Niejen Bodbreef; t blad van de Kreenk vuur de Twentse Sproak 2011) en Mienen Jehann (Niejen Bodbreef, 2015). Het verhaal Kearse, is opgenomen in de bundel De ofrekkening; Gloepens korte verhalen (2014) en Nen sneepop met nen bessem in de bundel Jipke en Jannöaken (2001), verhalen voor basisscholen.

Lientje van de Motter

Lientje van de Motter (pseud. Van E.W. Nijkerken-Vermeulen, Losser, ?? – 11-03-2005)  schreef het gedicht ‘n Oaln toorn (In 1969, in het nummer van 30 oktober, van het plaatselijkeblaadje 'De Dinkellander' over het herstel van de oude klokken in de fraaie zadeldaktoren van de voormalige Sint Maartenskerk. In 2005 volgde het gedicht De Bleek , dat begon met: Wat har dat vroger te beteek’n; Dat was ne stie, woar de vrouwleu de waske bleek’n (…)

Jan Riesewijk

Jan Riesewijk (Losser, 1975) speelde in de tv-serie Van jonge leu en oale groond de rol van Mans Olde Weernink. Hij is een van de vertalers van de verhalen voor de bundel Nieje avonturen van Jipke en Jannöaken (2014) en hij schreef een lofzang op de drie marken Beuningen, De Lutte en Berghuizen. - De Dree Marken 20 joar (in: n Hoesbreef v. d. Hist. Ver. De Dree Marken. 1996, nr. 2. 2 t/m 8).

Jan Swennenhuis

Jan Swennenhuis(De Lutte,27-09-1929 – Oldenzaal, 30-08-2016) was onderwijzer in o.a. Enschede en Raalte en directeur van een basisschool in Oldenzaal. Na zijn VUT in 1987 bleef hij in Oldenzaal wonen. Swennenhuis geldt binnen de dialectwereld als een getalenteerd schrijver en begenadigd verteller. Hij legde tal van sagen, legendes en volksverhalen vast op papier en als vaste columnist van de rubriek Doemspiekers in de Twentsche Courant Tubantia schrijft hij in het dialect over eigentijdse onderwerpen en gebeurtenissen. Swennenhuis kreeg in 2014 de Twentse taalprijs. Daarbij roemde de jury zijn vanzelfsprekende en toegankelijke streektaalgebruik, boeiende en aansprekende vertelwijze en onafhankelijke en ongebonden opstelling binnen de dialectwereld. Jan Swennenhuis was ook winnaar van de schrijverswedstrijd “Gloepens Kotte Verhalen” (Kreenk veur de Twentse sproak, 2014). Hij schrijft ook onder het pseudoniem Jan van Mönniks-Bearnd. Swennenhuis kreeg op de lagere school in de vierde klas les van hoofdonderwijzer Frederik Leus, schrijver van Zwerftochten door het mooie Lutter landschap, gidsen over de Tankenberg en het gedicht Steen op de markt te Oldenzaal, opgenomen in: Oldenzaal Boeskoolstad op rijm (Oldenzaal, Lotgerink, 1978. 82p.)     

Voor een overzicht zie: http://www.twentsetaalbank.nl

Bron: http://www.tubantia.nl/regio/oldenzaal-en-omgeving, 03 april 2014

Antoon Engelbertink

Antoon  Engelbertink (Losser 1944) schrijft spannende thrillers in het Nedelands. In 2010 werd hij lid van de SchrieversBond Oaveriessel en publiceert in het Twents in het Digitaal Tiedschrift Van Over De Iessel en in de Niejen Bodbreef  gedichten, zoals Efkes wandelen (2010) en Damocles (2013) en verhalen, zoals  A'j honger hebt (2011) en Hobby (2011). 

Bernard Plegt

Bernard Plegt (Losser, 29-08- 1904 - Enschede, 30-11-1977) . Zijn vader was hoofd van de lagere school. Hij bekwaamde zich in het notariaat, studeerde rechten aan de Rijks Universiteit Utrecht en was werzaam  in de hoofdredactie van de Twentsche Courant, botste met de geestelijkheid en vertrok.  Vanaf de start in 1962 tot zijn dood in 1977 was Plegt eindredacteur  van het Jaarboek Twente.

In Oet ét oale doarp (twee delen)  gaat Bernard Plegt door het oude Losser, dorp van zijn jeugd.

Bron: WieiswieinOverijssel.nl

Jan Dirk Brilman

Jan Dirk Brilman (Losser, 14-11-1920 - Oldenzaal, 03-08-2007) was fysiotherapeut te Oldenzaal en is de schrijver van het gedicht Weerzeen met Waersel, gepubliceerd in Jaarboek Twente 1974. Een “Zwarte gedichtenmap” (1993) van hem is aanwezig bij de Twentse Taalbank.

Zie voor het gedicht Fritske: http://www.twentsetaalbank.nl/media/teksten/11947.html

.