Hier vindt u meer informatie over de cursus streektaal en streekcultuur, en het inschrijfformulier.

> lees meer over de cursus
> schrijf je in voor de cursus

Auteurs uit
Weerselo (Weersel)

Peter Weusthof

Peter Weusthof (1965) is geboren in Rossum en schrijft verhalen, gedichten en liedteksten. Dit doet hij vaak in het Twents. Hij publiceerde twee gedichtenbundels; Dag Truus (2009) en  Dwars door Dinkelland (2012), waarin veel gedichten in dialect.

Lees meer over Peter Weusthof op de Twentse Taalbank

Hennie Engelbertink

Hennie Engelbertink ((Henricus Johannes Albertus;Rossum, 25-07-1942) was onderwijzer en daarnaast spreker, schrijver, onderzoeker en  medeoprichter van de 'Kreenk vuur de Twentse Sproak'. Engelbertink schreef regelmatig over het gebruik van het Twents, zoals in: Aandacht vuur taalproblemen (1979), Bewustmaking van de waarde van 't dialect (1980), Plat in 't blad (Oet de Boerschopn – 2012) en Woo sprek ie oe medemeans an? ('t Inschrien - 1992.– 1994). Ook vertaalde hij teksten in het Twents, zoals: Wel as nen God wil leaven hier ôp earde (1980), Woarhen geet den weg (1980),  Aanbidt en daankt oew Vader God (1980), Nô daghet in het Oosten (1980), Nen Boornschen jungn wör dwungn om in deenst te goan van Napoleon (1987)

J.H. Stork

J.H. Stork is een zoon van dominee  G.W. Stork, die in 1806 het Stiftshuis kocht van de familie Du Tour van de Bellinkhof. Jacob Henddrik volgde zijn vader op en was in Weerselo predikant van 1838 tot 1871. Hij gebruikte  de pastorie tot aan zijn dood. Hij stuurde twee woordenlijsten en Twentse aanvullingen op naar de in Deventer wonende lexicograaf Dr. J.H. Halbertsma voor diens Woordenboekje van het Overijssels (1836).Stork was zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van de Hunenborg. De sage van de Huneborg sprak zeer tot de verbeelding. Het is een mooi voorbeeld van de kanteling van een heidense naar een gekerstende samenleving.