Hier vindt u meer informatie over de cursus streektaal en streekcultuur, en het inschrijfformulier.

> lees meer over de cursus
> schrijf je in voor de cursus

Auteurs uit
Hasselt (Asselt)

Corry Overmars

Corry Overmars (Zuilen, Utrecht, 1942) kwam, nadat ze door het beroep van haar vader door heel Nederland had gezworven, op haar veertiende in Hasselt wonen. Corry houdt van streektaal, ook al werd er thuis niet in een streektaal gesproken. Ze schrijft poëzie en proza en bedenkt gezegdes en spreuken. Veel zeggen met weinig woorden, dat is wat haar het meest trekt. Corry Overmars werkte vele jaren mee aan het  Grensoverschrijdende Streektalen-project (GOS) van de IJsselacademie, is lid van Schrieversbond Oaveriessel, van de regionale werkgroep Noord-West Oaveriesselse Schrieverskring (NWO-S) en schrijft voor het digitale tijdschrift Kopstôkken: verhaelen en gedichten in de streektaol van Noordwest Overijssel.nl. Ook werkte ze 12 jaar lang, samen met Arreman Sterken, Klaas Wörsik, Maarten Hiemstra en Annie van Dijk, aan het Hasselter Dialectwoordenboek (2008). Het verhaal Grenzen werd opgenomen in de gelijknamige bundel (IJsselacademie, 2001. p. 83 t/m 86). In 2011 won Corry Overmars de Regionale Gedichtenwedstrijd van Noord West-Overijssel, Zuid West-Drenthe en Zuid Oost-Friesland.

Klaas Würsten

Klaas Würsten (Hasselt, -02-1930 - 28-08-2014) woonde een groot deel van zijn leven in De Velde, een buurtschap onder Zwartsluis, waar hij veehouder was. Hij was tevens wethouder van de voormalige gemeente Zwartsluis. Nadat Würsten gestopt was als boer, ging hij in Hasselt wonen. Würsten schreef verhalen en gedichten. Aanvankelijk overwegend in het Nederlands, maar gaandeweg meer in de streektaal. Hij is één  van de oprichters van de Overiesselse Schrieversbond en de regionale werkgroep Noord-West Oaveriesselse Schrieverskring (NWO-S). Würsten had lange tijd wekelijks een column, ''Miets’n'', in De Stentor. Daarmee stopte hij in 2011, kort na zijn 80e verjaardag.

Dichtenbundels van zijn hand zijn: Mijmeringen rond middernacht (1983) en Sporen in de dauw (1989) en verhalenbundels: Dorpsgenoten (Kampen, IJsselacademie, 1990. 116 p.) en Dit is mien dorp (Enschede, Van de Berg, 1994). Deze zijn geschreven in de streektaal en spelen in Zwartsluis en de omgeving van het Zwartewater. Hij schrijft over de belevenissen van de dorpsfiguren, afgewisseld door overpeinzingen en ervaringen in en met de natuur, waarin hij Gods hand ziet. Kraggenlaand (IJsselacademie / Silvoc schrieversdserie, 2006) is een cd met tekstboekje, waarop 11 verhalen en gedichten die door de schrijver zelf worden voorgelezen.

Het verhaal  ‘Veurjaorsmön’n’ is opgenomen in ’Verrassend Nedersaksisch; de mooiste gedichten in het Nedersaksisch na de oorlog uit alle zeven Nedersaksische gebieden in Nederland (Uitgeverij kleine Uil, 2010). ‘Vekaansie’ verscheen in Kopstokken.nl Naojaor 2012.

Hasselt Historiael

Hasselt Historiael Vrijwel vanaf de oprichting van de Historische Vereniging Hasselt in 1983 is het blad ‘Hasselt Historiael’ met een frequentie van éénmaal per kwartaal verschenen. De dialectwerkgroep van de vereniging verzamelt verhalen, gedichten, zegswijzen en anekdotes in de Hasselter streektaal en heeft het ‘Hasselter Dialectwoordenboek’ (2008) samengesteld. De werkgroep bestaat in 2014 uit Corry Overmars, Bertien Brinkman, Drikus van de Kolk, Jan van Marle, Gerrie Eenkhoorn, Jan Grolleman, Henk Woelderink en Jan Haasjes.

Annie van Dijk leest ook voor in de streektaal. Haar verhaal ‘Trouwen is houwen’ is gepubliceerd in: Kopstokken.nl Naojaor 2012.

Drikus van der Kolk, jarenlang werkzaam als koster van de Grote Kerk, vertelt met de nodige humor en kwinkslagen over allerlei opmerkelijke wetenswaardigheden uit de historie van Hasselt.

Jacob Jan Spa

Jacob Jan Spa (1939-) is oud-Vollenhovenaar en taalkundige die wetenschappelijk onderzoek deed naar een aantal dialecten in Overijssel. In november 2016 vond in het Oude Stadhuis de presentatie plaats van Het dialect van Hasselt. Klank- en vormleer; redactie dr. Ph. Bloemhoff-de Bruijn.(Zwolle, W-Books, 96 p.)  Het boek bevat een wetenschappelijke beschrijving van alle klanken en veel vormverschijnselen van de taal van Hasselt, zoals het feit dat de taal van Hasselt wel 22 klinkers heeft, veel meer dan het Nederlands. Zo is mööntien het verkleinwoord van maond (maand) en ook van maone (maan)? Het meervoud van zönne is zöns en van zunne is zunnen en dat zijn twee heel verschillende dingen.